პირველად საქართველოში! ულტრათანამედროვე მე-4 თაობის 3 ფილტრიანი კონდიციონერები. იონიზაციით, დეზიმფექციის, ბაქტერიებისა და  სუნისგან წმენდის ფუნქციით. GOLD PLASMA -  ჰაერის გაწმენდის სისტემაა ერთდროულად დადებითი და ნეგატიური ელექტროდებით ამცირებს ჰაერის ტოქსიკურობას და ასუფთავებს მას მტვრისა და მიკრობებისაგან, ასევე დადებითად მოქმედებს ადამიანზე -  ხსნის სტრესს და აძლიერებს იმუნიტეტს.

CSELF CLEANING - თვითწმენდის ფუნქცია - შესაბამისი ღილაკის გააქტიურებისას ავტომატურად დაიწყება შიდა ბლოკში თბოგამცვლელის მტვრისაგან გაწმენდა.

C3-IN-1 FILTER - 3 ერთში მრავალფუნქციური ფილტრი - C ვიტამინის ფილტრი, ვერცხლის იონის ფილტრი და დეზინფიცერბის ფილტრი- ამ ფილტრების საშუალებით იფილტრება ჰაერი სხვადასხვა მიკრობებისა თუ მავნე სუნისაგან.