ჰიუნდაის  დიდი გათამაშება დაიწყო

წლის განმავლობაში გათამაშდება ორი ავტომობილი-`HYUNDAI ACCENT.

·       ნებისმიერი ღირებულების ერთ ნივთზე გაიცემა ერთი ბილეთი,

·       მომხმარებელი ვალდებულია ადგილზე შეავსოს  მოსახევი ნაწილი  ავსებს თავის:  სახელს, გვარს, ტელეფონის ნომერს , პირად ნომერს და  ქალაქს.  აუცილებელია იყოს გარკვევით.

·       მოსახევ ნაწილს ჩააგდებს მაღაზიაში არსებულ სათავსოში( ყუთში ან რამე დოლურაში)

·       თავის ნაწილს ინახავს გათამაშების დასრულებამდე

·       თუ ბილეთი დაეკარგება მოგება არ გაიცემა

·       პირველი მანქანა გათამასდება 2020 წლის  30 სექტემბერს  17:00 სთ.-ზე

·       მეორე მანქანა გათამაშდება 2021 წლის 10 მარტს 17:00 სთ.-ზე

 

 

     წამახალისებელი გათამაშების რეგლამენტი:

 

      წამახალისებელი გათამაშება იწყება 2020 წლის 12 მაისიდან და სრულდება 2021 წლის 8 მარტს.  

     გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა პირს,  ვინც 2020 წლის 12 მაისიდან  2021  წლის 8 მარტამდე  საქართველოს ნებისმიერ ტექნიკის მაღაზიაში შეიძენს „HYUNDAI“-ის ბრენდის  ნებისმიერ ტექნიკას (გარდა კონდიციონერის), რა დროსაც ერთ ნივთზე გაიცემა 1 ბილეთი.   მომხმარებელი მიღებულ  ბილეთის მოსახევ ნაწილზე თვითონ ავსებს:  სახელს, გვარს, ტელეფონის ნომერს , პირად ნომერს და  ქალაქს. ბილეთს ანთავსებს კომპანიის მაღაზიის და დილერი კომპანიის მაღაზიაში განთავსებულ სპეციალურ დოლურაში, მეორე ნახევარს შეინახავს როგორც გათამაშებამდე, ისე კანონით გათვალისწინებულ 30 დღის განმავლობაში, რომელიც აითვლება გათამაშების ჩატარების დღიდან.

·         პირველი   გათამაშება ჩატარდება  ფეისბუქის ლაივით 2020 წლის 30 სექტემბერს  და

·         ეორე   2021 წლის 8 მარტს 17:00 სთ.-ზე, კომპანიის მაღაზიიდან (მის. ქ.თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-16 კმ., სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლი“,  მე-3 სართული, „HYUNDAI“-ის მაღაზია .

         2020 წლის  30 სექტემბერს  17:00 სთ.-ზე კორეან ელექტრონიქსის ფეისბუქის ლაივში გათამაშდება მხოლოდ 2020 წლის 20 მარტიდან 2020 წლის 21 სექტემბრამდე  გაცემული ბილეთები, რომელთაგან მოიგებს ერთი ბილეთი რომელიც  ამოღებული იქნება დოლურადან ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში და შესაბამისი ბილეთის მფლობელი მოიგებს HYUNDAI-ის ბრენდის ავტომობილს -`HYUNDAI ACCENT  ( 1.4. M/T”, ფერი - ლურჯი, გამოშვების წელი - 2020 წ.).

        2021 წლის 8 მარტს 17:00 სთ.-ზე კორეან ელექტრონიქსის ფეისბუქის ლაივში გათამაშდება მხოლოდ 2020 წლის  21 სექტემბრიდან   2021 წლის 7 მარტამდე გაცემული ბილეთები, რომელთაგან მოიგებს ერთი ბილეთი რომელიც  ამოღებული იქნება დოლურადან ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში და შესაბამისი ბილეთის მფლობელი მოიგებს  HYUNDAI-ის ბრენდის ავტომობილს -`HYUNDAI ACCENT ( 1.4. M/T”, ფერი - ლურჯი, გამოშვების წელი - 2020 წ.).

        ფეისბუქის ლაივში გათამაშებისას მოხდება მომხმარებლის მიერ შევსებული და დოლურაში განთავსებული ბილეთებიდან ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა შემთხვევითობის პრინციპით  ბილეთის ამოღებით და მასზე მომხმარებლის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე გადარეკვა. პირდაპირ ეთერში გათამაშების აუცილებელი მოთხოვნაა მომხმარებელს მობილური ტელეფონი ქონდეს ჩართულ მდგომარეობაში და უპასუხოს ზარს პირდაპირ ეთერში. ბილეთზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე დაკავშირების მცდელობა განხორციელდება სამჯერ, თუ მომხმარებელი არ უპასუხებს სამ გადარეკვაზე, მოხდება  სხვა/ახალი ბილეთის ამოღება და აღნიშნული წესით გადარეკვა.

 

       მოგების გაცემა მოხდება მომგებიანი ბილეთის მფლობელის მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობის/ პასპორტის და ბილეთის მეორე ნაწილის საფუძველზე, გათამაშებიდან 30 კალენდარული დღის და ბილეთის წარდგენიდან არაუგვიანეს 6 დღის ვადაში  შპს „კორეან ელექტრონიქს“-ის ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე არსებულ ოფისში, მისამართი, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ., საკ. ტელ. 2430102

 

       თუ მოთამაშემ დაკარგა  მომგებიანი თამაშობის ბილეთი, მას უფლება არა აქვს, პრეტენზია წარუდგინოს ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს, შესაბამისად,  ბილეთის დაკარგვის შემთხვევაში პრიზი არ გაიცემა.

მოგებული ბილეთის მფლობელს პრიზის ნაცვლად ფულადი თანხა არ გადაეცემა.

 

       გათამაშების შედეგები გათამაშებიდან სამი კალენდარული დღის ვადაში გამოქვეყნდება კომპანიის ვებ-გვერდზე   http://koreanelectronics.ge/ და კომპანიის ფეისბუქზე  Hyundai Electronics Georgia / ჰიუნდაი ელექტრონიქს ჯორჯია.