მიიღე 200 ლარი ძველ, გამოუსადეგარ ტელევიზორში და გაიტანე 32'', 40'', და 43'' დიუმიანი ახალი Smart ტელევიზორი ამ თანხის გამოკლებით. 200 ლარის გამოსაყენებლად წარმოადგინე ძველი ტელევიზორის სურათი, ან შეიძინე online და ჩვენ სახლში მოგიტანთ
                                                                                                                             

HYUNDAI 40HB200SMT/DL/T2/S2/CI/E2/SLV

HYUNDAI 32HB200SMT/DL/T2/S2/C1/E2/SLV

HYUNDAI 43HB200SMT/DL/T2/S2/CI/E2/SLV