გარანტიის პირობები

ტექნო ბუმში ტექნიკაზე ვრცელდება 1-დან 5-წლამდე  გარანტია.

 

  საგარანტიო მომსახურებას ახორციელებს მწარმოებლების მიერ  ავტორიზებული სერვის ცენტრები.

 

 

-          საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას,                რაც მოიცავს შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას

-          სარემონტო ვადა განისაზღვრება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად.

-          საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა                წარადგინოს სავაჭრო ორგანიზაციის და მწარმოებლის მიერ სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი.

 

-          საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული                            ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.